והיום בפינתנו “מה הקשר?”
והיום בפינתנו “מה הקשר?”
dro   |    August 23, 2014  Uncategorized

 אני תמיד מנסה להסביר לתלמידי היקרים שחשוב לתת סימן ברור למלווה – או ליתר הנגנים, ועל הסימן הזה להיות ברור…להראות את האופי, המקצב, הדינמיקה….

אז הנה דוגמא viagra buy online מופלאה למישהו שלא היה בשיעור הזה:

please install flash